Onze strategie

Toewijding en toegankelijkheid

Transparantie, betrokkenheid en volharding zijn onze prioritaire leidraden wanneer wij u bijstaan.

We maken er een erezaak van om continu open kaart te spelen en u persoonlijk en in uw eigen taal op de hoogte te houden van iedere ontwikkeling in uw rechtsproject. U krijgt bijvoorbeeld te allen tijde een kopie van alle verstuurde documenten zodat u de voortgang van uw dossier op de voet kan volgen.

Door een nauwe onderlinge samenwerking binnen ons eigen team, alsook met de cliënten en partners, benaderen we complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Deze bundeling van krachten verschaft u weldoordachte, creatieve en efficiënte oplossingen die ook de praktijktoets doorstaan.

Een proactieve en pragmatische aanpak

Iedere zaak vergt een persoonlijke benadering en een oplossing op maat. Zo kan een minnelijke schikking voordeliger blijken dan een lang aanslepende gerechtelijke procedure. We streven er steeds naar om uw juridisch gelijk te behalen, maar vermijden daarbij slopende rechtszaken met hun soms hoge financiële en menselijke prijs.

Oprechte en betrouwbare consultancy

U kan steeds bij ons te rade gaan voor allerhande juridisch advies. Als raadgevers hanteren wij een no-nonsensepolitiek over de ontvankelijkheid van uw grieven en de haalbaarheid van uw project. Enkel als we het werkelijk noodzakelijk achten en geen andere oplossing voorhanden is, zullen we u adviseren om een procedure op te starten. In dat geval stellen we uiteraard alles in het werk om aan de hand van de voor u meest voordelige strategie uw belangen optimaal te behartigen.