Privé

Omdat u naast uw professionele carrière ook een privéleven heeft, bieden we u tevens bijstand in het personen- en familierecht. Op deze manier blijven we trouw aan ons concept van de one-stop-shop en garanderen we u werkelijk een full package service. Want ook bij ingrijpende gebeurtenissen op persoonlijk vlak (o.a. trouwen, echtscheidingen, erfenissen, enz.) kan juridisch advies en begeleiding aangewezen zijn. We zijn even menselijk in ons business-recht als rigoureus in ons personen- en familierecht.